Piscine naturelle publique

HET PLEZIER VAN NATUURLIJK WATER

Een efficiënte oplossing voor openbare zwembaden.

In openbare zwembaden is het risico van bacteriegroei groter dan in particuliere zwembaden. Daarom worden vaak grote hoeveelheden chemicaliën gebruikt om het gezondheidsrisico te beperken. Dit kan leiden tot oogirritatie, huidirritatie, allergieën en ademhalingsproblemen voor de baders.

Vitii-filtratie is een alternatief dat hygiëne, gezondheid en ecologie combineert. Een ideale combinatie voor openbare zwembaden en steden.

Om te voldoen aan de wetgeving en de gezondheidsnormen zal elk Vitii-project een grondige analyse moeten ondergaan om compatibel te zijn met de verschillende aanwezigheidsscenario’s en de beste natuurlijke en biologische zwemervaring te bieden.

ECOLOGISCHE EN EFFICIËNTE FILTRATIE

Biologische filtratie die voldoet aan de gezondheidsnormen.

Vitii heeft een unieke filtratietechnologie ontwikkeld waarvoor geen chemicaliën nodig zijn.

Op basis van mechanische en UV-filtratie blijft het water zelfs bij zeer warm weer zuiver en gezond.

Er zijn dus geen gezondheidsrisico’s te vrezen. De gezondheid van de baders blijft behouden dankzij de ecologische filtratie. Bovendien kan het water- en energieverbruik worden verminderd.

Een traditioneel zwembad kan gemakkelijk worden omgevormd tot een ecologisch en gezondheidsvriendelijk zwembad met Vitii filtratie.

piscine naturelle publique
Piscine naturelle biologique publique

EEN AANGESLOTEN SYSTEEM

Gegevens op elk moment beschikbaar.

De Vitii-technologie kan worden aangepast aan nieuwe en bestaande zwembaden. Zo kan elk zwembad worden omgevormd tot een natuurlijk zwembad. Een technologie die eenvoudig is toe te passen en via een App op afstand kan worden bestuurd.

Een intelligent en verbonden systeem. Een geavanceerde technologie die het beheer van het biologisch evenwicht van het water maar ook van de wascycli van de filtratie mogelijk maakt.

Met een natuurlijk openbaar zwembad kunnen alle bewoners genieten van de geneugten van water in gezond water, met respect voor de gezondheid van iedereen en het milieu.

Voor meer informatie over het biologisch zwembad Vitii