Het natuurlijk zwembad wordt een must.

Tegen de achtergrond van grote ecologische vraagstukken wordt het natuurlijk zwembad steeds aantrekkelijker.

Sommige mensen zijn echter nog steeds huiverig voor een natuurlijk gebruik. Vóór het natuurlijk zwembad was het namelijk een zwembad op basis van planten met verschillende bassins. Een ode aan de biodiversiteit en de ecologie.

Maar in onze maatschappij houden onderzoek en innovatie nooit op. En vandaag is het natuurlijk zwembad gebaseerd op biologische filtratie waarvoor geen planten nodig zijn!

Een zwembad dat het heden omarmt om u mee te nemen naar de toekomst! Zoom in op het natuurlijk zwembad van Vitii.

Het natuurlijk zwembad, een evolutie in de tijd

Een eerste concept van een zwemvijver

Het concept van het natuurlijk zwembad gaat terug tot de jaren 1980. Het eerste natuurlijk zwembad, ook wel zwemvijver genoemd, ontstond door het observeren van de zuiverende werking van zoetwaterplanten in combinatie met micro-organismen.

De zwemvijver bestond uit een tuinvijver met een lagune om het zwemgedeelte te filteren.

Het zorgde voor een compleet nieuwe zwemervaring. Vrij van chemicaliën en omgeven door unieke flora en fauna, bood het natuurlijk zwembad een echte eco-verantwoorde onderdompeling in de tuin.

De evolutie van het hybride zwembad

De zwemvijver is blijven evolueren om plaats te maken voor een nieuwe generatie natuurlijke zwembaden. Deze bestaat uit een hybride zwembad met drukfiltratie en een lagune om de filtertechniek te vervolledigen.

Hier wordt het gebruik van planten meer beperkt en gescheiden van het zwemgedeelte. Deze nieuwe scheiding beperkt dan ook de ontwikkeling van fauna en biodiversiteit rond het zwembad. Het heldere en aangename water biedt een unieke en ecologische ervaring.

De overgang tussen de zwemvijver en de hybride vijver is gemaakt door het gedrag van de lagunes te bestuderen. De verschillende uitgevoerde studies hebben aangetoond dat de afbraak van organisch materiaal niet alleen te wijten is aan de planten, maar ook aan alle goede bacteriën die zich op het wortelstelsel vermenigvuldigen. Met deze informatie kan het concept verder worden ontwikkeld!

Het natuurlijk zwembad voor vandaag en morgen

De innovatie heeft het hier niet bij gelaten. Het heeft een stap naar de toekomst gezet! Het concept van het natuurlijk zwembad bleef groeien en evolueren om krachtiger te worden. Het is dan ook zo dat het natuurlijk zwembad een fase voorbij is gegaan door de planten achter zich te laten.

Vandaag de dag is het natuurlijk zwembad, ook wel bio-mineraal genoemd, gebaseerd op een enkel zwembad met een filtratie onder druk en de totale afwezigheid van lagunes.

Dit is het concept van het Vitii-zwembad. Een natuurlijk zwembad dat vertrouwt op biologische filtratie en het water voortdurend regenereert zonder de noodzaak om planten of andere micro-organismen te onderhouden. Vitii concentreert de goede bacteriën in een verbruiksartikel zodat ze onder druk direct het biologische filter bezaaien. De filtratie zorgt dan voor alles.

U kunt genieten van zuiver water zonder planten. Het extraatje? Tegenwoordig kan het natuurlijk zwembad ook verwarmd worden. De verwijdering van de planten opent deze mogelijkheid, die het zwemplezier nog comfortabeler maakt.

piscine naturelle sans plante

Een natuurlijk zwembad zonder planten? Hoe werkt het?

Het natuurlijk zwembad is de laatste jaren geëvolueerd. Vandaag biedt het een filtersysteem dat gemakkelijk te installeren is op alle soorten zwembaden. Het is een echte verbintenis voor de ecologie en voor de gezondheid van de zwemmers!

Maar hoe kan het natuurlijk zwembad planten achterwege laten? Waarop is de filtratie gebaseerd?

Het filtratiesysteem van het natuurlijk zwembad zonder planten is gebaseerd op het gebruik van biologische filters. Het geheel verloopt in 4 fasen:

  • Het water van het zwembad wordt in de mechanische filtratie gezogen. Deze eerste stap verwijdert het vuil zoals bijvoorbeeld dode bladeren.
  • Vervolgens gaat het water door de bacteriële verteringsfase.
  • De UV-zuivering zal het water desinfecteren en alle bacteriën verwijderen. Maar het zal ook de levende organismen oxideren en het water zuurstof geven om het evenwicht van het milieu te bevorderen.
  • Vervolgens wordt het water opnieuw in evenwicht gebracht om de goede werking van de filters te garanderen.
piscine vitii naturelle sans plante

Het natuurlijk zwembad Vitii, de oplossing van de toekomst?

Tegenwoordig worden de uitdagingen van onze maatschappij steeds groter. En het is belangrijk om er collectief op te kunnen reageren.

Drinkwaterbeheer, energiebeheer maar ook de impact van ons handelen op onze gezondheid horen daarbij.

Het natuurlijk zwembad Vitii is helemaal bij zijn tijd. Het combineert het plezier van water met de uitdagingen van vandaag en morgen.

Het verbruikt heel weinig water. Dankzij de filtering bootst het Vitii natuurlijjk zwembad de natuur na. Het recyclet het water eindeloos.

Het natuurlijk zwembad maakt het mogelijk om het elektrische verbruik te optimaliseren. Het loopt namelijk langzamer dan een traditioneel zwembad en kan worden gecombineerd met duurzame apparatuur zoals bijvoorbeeld fotovoltaïsche panelen.

Het is eco-verantwoord en vormt geen enkel gevaar voor het milieu of de gezondheid. Als u uw zwembad zou legen, wordt het water een echte meststof voor uw tuin. Het gebruikt geen chemicaliën, het spaart ieders gezondheid en biedt een unieke ervaring.

Omdat het gelukt is planten te laten vallen, kan het natuurlijk zwembad nu de meest terughoudende veroveren.

Niet te vergeten dat alle zwembaden kunnen worden omgevormd tot natuurlijke zwembaden. Een oud zwembad kan worden gerenoveerd, een stadszwembad kan milieuvriendelijk worden en een container kan een kleine oase van rust worden met fris en zuiver water.

Het natuurlijk zwembad slaagt erin een nieuwe waterervaring te bieden die verankerd is in zijn tijd met een energiezuinig filtersysteem dat de omringende natuur en de gezondheid van iedereen respecteert en dat via een applicatie kan worden beheerd.

Het natuurlijk zwembad is een zwembadoplossing voor vandaag en morgen.

Voor meer informatie over het natuurlijk zwembad Vitii